گروه هنری فاضلی،
ادغامي از هنر ایرانی و تکنیک غربی
اجرای پتينه های مدرن
و مرمت آثار باستانی
در ایران و سایر کشورها

parallax background
مقالاتِ من

زندگی در دنیای مدرن؛
طراحی داخلی و خارجی؛
مرمت آثار باستانی؛

۲۹ آبان ۱۳۹۶

Ut enim ad

Praesent nec magna ac pede. Mauris suscipit mauris. Nam quis erat id tortor. Phasellus at nibh nulla nulla, egestas quam eu tortor orci, id eros. Mauris neque. Pellentesque dolor. Mauris in est. Vivamus lacus sed justo. Aenean ac dignissim nibh.
۲۹ آبان ۱۳۹۶

Voluptate velit

Praesent nec magna ac pede. Mauris suscipit mauris. Nam quis erat id tortor. Phasellus at nibh nulla nulla, egestas quam eu tortor orci, id eros. Mauris neque. Pellentesque dolor. Mauris in est. Vivamus lacus sed justo. Aenean ac dignissim nibh.
۲۹ آبان ۱۳۹۶

Neque porro

Praesent nec magna ac pede. Mauris suscipit mauris. Nam quis erat id tortor. Phasellus at nibh nulla nulla, egestas quam eu tortor orci, id eros. Mauris neque. Pellentesque dolor. Mauris in est. Vivamus lacus sed justo. Aenean ac dignissim nibh.